Časopis Naše řeč
en cz

Příjmení

[Hovorna]

(pdf)

-

(B. S.) Psáti křestní jméno před jméno rodové (Alois Jirásek) je v češtině (i v jiných jazycích) odedávna ustáleno; důvod tohoto pořádku je v dějinném vývoji našich jmen osobních (v. Gebauer-Ertl, Mluv. česká I, str. 133). Žádati, abychom psali příjmení před křestní jméno, protože jsme se s ním už narodili, anebo viděti v přednosti, která se dává křestnímu jménu, vliv klerikalismu, jsou požadavky a domněnky velmi naivní. — Nahrazovati slovo »stilisovaný« slovem »podmíněný« (podle ruštiny) není možno; nikdo by mu v Čechách tak nerozuměl.

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 6-7, s. 221

Předchozí Plnicí pero

Následující Psaní dě, tě, ně