Časopis Naše řeč
en cz

Třídnická, nebo třídní hodina?

Alena Polívková

[Drobnosti]

(pdf)

-

Již několikrát jsme dostali dotaz na to, zda je správné spojení třídnická hodina, nebo třídní hodina.

Ve Slovníku spisovného jazyka českého (Praha 1960—71) jsou u příd. jm. třídní — vztahujícího se k podst. jm. třída ve významu ‚vyučovací stupeň s určitým programem na (základních a středních) školách, zpravidla jeden postupný ročník; skupina žáků tohoto postupného ročníku‘ — uvedena spojení: třídní učitel, třídní kniha, třídní výkaz a třídní důtka.

Spojením třídní učitel se označuje učitel odpovědný za určitou třídu po stránce výchovné, organizační a administrativní. Synonymním výrazem tohoto spojení je samo zpodstatnělé příd. jm. třídní, k němuž lze utvořit vztahové příd. jm. třídnický. Jím se označují práce týkající se třídnictví, tzn. práce, které vykonává třídní učitel v souvislosti s vedením třídy. Dané práce vykonává učitel obvykle v třídnické hodině, tj. v hodině určené k projednávání záležitostí třídy. Toto spojení je pro pojmenovávání uvedené hodiny mnohem přesnější a jednoznačnější než spojení třídní hodina. Z tohoto důvodu je ve školské praxi také ustálené a nepovažujeme za vhodné nahrazovat je méně přesným spojením třídní hodina. Ustálené je též spojení třídnické práce.

Naše řeč, ročník 71 (1988), číslo 2, s. 111

Předchozí Josef Štěpán: SAK a MaK

Následující Redakce: Úprava příspěvků