Časopis Naše řeč
en cz

Salony

František Šimek

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

M. B. Šárecká: Salony. S dobovými podobiznami. (Vyšlo ve sbírce Topičově »Duch a svět« jako sv. 52. Za Kč 5.50.)

Spisovatelka líčí v dílku svém historický vývoj salonu, v němž pravidlem žena dovede soustřediti výkvět současných duchů, od doby renaissanční až po romantismus a české salony. Je to čtení pro duchy vytříbené a dobře obeznámené s kulturním vývojem evropského lidstva, tedy ne zcela spadající v rámec sbírky »populárně poučné četby«, jakou »Duch a svět« chce býti. Vadí tomu i mnoho zbytečných cizích slov (feerie, lever, sondovati, isolovati se, mouche assassine atd.) i spousta jmen učenců, spisovatelů i umělců, jichž znalost spisovatelka u čtenářů předpokládá.

Z jazykových nedopatření a omylů uvádíme: pohostinný (v pohostinném domě str. 42, podobně 53, 55) místo pohostiný, neopomene (37) m. neopomine, skytati (47) m. skýtati, stihati (64) m. stíhati, ocitla se (74) m. octla se; jak strávili den (80) m. ztrávili, zůčastnil se (70) m. zúčastnil se; kde není sice dam (21, podobně: postavy sedících dam 57, střediska krásných dam 89) m. dám; se svou netí (47) m. neteří; mizí ony kontrasty 10 m. mizejí, nahražovaly 70 m. nahrazovaly; žena, jak přál si ji ještě Dante 10 m. jí; se svou netí, jíž posměšně nazvala »Musou encyklopedie« 57 m. již; kdo sleduje vývoj ducha věku, ducha společnosti, jejíž symbolem byly salony v dějinách 89 m. jejímž; mimo domu Goetheova 69 m. mimo dům Goethův; alexandriny německých profesorů lipských, opěvujících choť Gottschedovu, tohoto tehdejšího literárního papeže 59 m. Gottscheda; naše příští salony budou míti okna otevřená těmto krásným paprskům rána 89 m. otevřena; nynější doba je podobná oné době 90 m. podobna. Nepěkné jest slovo vědátoři 43 m. učenci. I několik tiskových chyb zůstalo, na př. dramaticklými 70 m. dramatickými, čáj 79 m. čaj, peče 85 m. péče, výtvárníci 87 m. výtvarníci. Také interpunkce není vždy přesná.

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 6-7, s. 195

Předchozí Klasobraní z novinářské češtiny za květen 1920

Následující B.: Výbor z prósy