Časopis Naše řeč
en cz

Seč jsem

[Hovorna]

(pdf)

-

V »Nár. listech« (ve večerníku 2. března) jsme se dočtli, »že Jeho Jasnost Horthy přičiní se o to (aby se Karet Habsburk dostal na uherský trůn), seč na něm bude«. Jinde jsme čtli o někom, že se přičiňuje, »seč je s to«. Doklady, jak se u nás píše, když si nehledíme uvědomiti mluvnický základ toho, co píšeme. Říkáme »kdo s koho, ten toho«, t. j. kdo jest dosti silen na koho, ten toho (bije, doráží naň). Tedy »jsem s to« znamená tolik, že mám na to dosti síly; »seč jsem« znamená »nač mám dosti síly, co zmohu, co dovedu«; »seč na mně jest« je nesmysl. Tedy: »Horthy se přičiní, seč bude«. Anebo »co na něm bude«, t. j. co na něm bude spočívati, co na něm bude záležeti. »Přičiním se, seč jsem s to« je asi taková moudrost, jako kdyby kdo řekl »ukáži jim, proč zde proto jsem«. Kdyby se [158]u nás lidé aspoň vyhýbali rčením, jimž sami nerozumějí, a psali, jak doma mluvívají!

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 5, s. 157-158

Předchozí Pozůstávati

Následující Schwarzenbergské království