Časopis Naše řeč
en cz

Onen

J. K. (= Josef Kratochvil)

[Drobnosti]

(pdf)

-

Před doplňkem genitivním nebo při srovnání klade se často zájmeno onen proti duchu jazyka českého (podle franštiny a němčiny) tam, kde u nás sluší výslovně opakovati jméno podstatné, o něž jde. Příkl.: Budeme napříště zajisté ještě mnohé záležitosti — pravděpodobně ony hospodářské povahy — míti s Haličí společné (»Nár. Politika« dne 8. listopadu 1916) — správně: mnohé věci, pravděpodobně rázu hospodářského. Nebo: Plocha tohoto trojúhelníka jest viditelně menší než ona původního čtverce (m. než plocha…)

Naše řeč, ročník 1 (1917), číslo 3, s. 93

Předchozí J. K. (= Josef Kratochvil): Záležitost

Následující »Rce«