Časopis Naše řeč
en cz

Hohenzoller — Hohenzollerové

[Hovorna]

(pdf)

-

»Poněvadž naše noviny bez rozdílu směru musí stále — bohužel — psáti o příslušnících bývalého císařského rodu německého, a poněvadž všechny svorně píší o rodu hohenzollernském, o tom, že Německo zničili Hohenzollernové, připomínáme všem, jichž se to týká, a také sobě ovšem, že tento způsob psaní je hrubou chybou proti češtině. Jeden č!en onoho nechvalně známého rodu se jmenuje Hohenzoller, dva členové se jmenují správně česky Hohenzollerové (nikoli podle německého plurálu Hohenzollernové), přídavné jméno příslušné je správně hohenzollerský (nikoli hohenzollernský). Je to maličkost, ale ne malichernost, a proto na ni upozorňujeme.«

 (»Nár. Listy« 19. března 1919.)

Naše řeč, ročník 3 (1919), číslo 3, s. 91

Předchozí Eid = Cid

Následující Dr. Gintl: »Platiti«