Časopis Naše řeč
en cz

Ondrej Nepela — nejmladší medailista?

V. Iblová

[Drobnosti]

(pdf)

-

Jazyk sportovních reportáží se občas blýskne lecjakou dosti svérázně vytvořenou novinkou. Tak ve zprávě Večerní Prahy z krasobruslařského mistrovství jsme se dočtli o Ondřejovi Nepelovi jako o nejmladším medailistovi. Kdyby ze souvislosti nebylo dostatečně jasně patrno, co měl pisatel na mysli, dost těžko bychom asi uhodli, že medailista má být ‚nositel medaile‘; spíš bychom asi pomyslili na sběratele, popř. na výrobce medailí (pro toho však existuje označení medailér).

Podívejme se tedy, co vlastně u slova medailista brání správnému porozumění.

Tzv. konatelská jména tvořená příponou -ista tvoří několik dosti přesně vymezených významových okruhů. Tak označují mj. osoby podle toho, co vytvářejí (karikaturista, scénárista), co konají (terorista), podle jejich záliby (filatelista, akvarista), podle odborných znalostí (alchymista), podle hudebního nástroje, hlasového rozsahu (houslista, basista, tenorista), podle vozidla, v němž jezdí (automobilista, traktorista, tankista), podle zařízení, jež obsluhují (telefonista), podle podniku, kterého se účastní (finalista) apod. Význačnou skupinou jsou tu dále jména osob podle myšlenky, kterou zastávají (idealista, rasista) a jména stoupenců nějaké osoby nebo nějakého hnutí (marxista, leninista).

Konečně zbývá ještě jedna významová skupina, a to jména osob podle toho, co mají ve vlastnictví, v držení, čeho používají. Ale ani sem nemůžeme medailistu dobře zařadit. Patří sem totiž jména jako kapitalista, latifundista, rentista, gážista, penzista, stipendista, tedy osoby pojmenované podle nějakého stá[189]lého, trvalého majetnického nároku. Pro osoby, které jsou nositeli nějakého vyznamenání, ceny, odznaku (stužky), medaile, se v češtině žádná zvláštní pojmenovací kategorie nevytvořila. To, že se v tisku podoba „medailista“ objevila, bylo způsobeno snahou po jednoslovném vyjádření a patrně též mechanickým působením ruského slova medalist a slova obdobného významu: rekordist. Medalist má podle Velkého rusko-českého slovníku význam ‚absolvent desetiletky vyznamenaný medailí‘. Pro češtinu zatím nepokládáme slovo medailista za vhodné jako mluvíme o nositeli ceny (odznaku), budeme mluvit raději o nositeli (držiteli) medaile, nikoli o medailistovi.

Naše řeč, ročník 49 (1966), číslo 3, s. 188-189

Předchozí Antonín Tejnor: Není cent jako cent

Následující Běla Poštolková: Trenažér