Časopis Naše řeč
en cz

Koruna

[Hovorna]

(pdf)

-

(F. K.) Proti psaní zkratky Kč (koruna česká) bez tečky není podstatných námitek; ustálilo-li se psaní zkratek K, h bez tečky, můžeme tak psáti i novou zkratku Kč, není-li na konci věty.

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 1, s. 29

Předchozí Kdovíjak

Následující Lze