Časopis Naše řeč
en cz

Anděl

[Hovorna]

(pdf)

-

(V. M.) Důvod, proč podst. jméno »anděl« má v 5. pádě jedn. anděle (a ne anděli) a ve 4. pádě množ. anděly (a ne anděle), jest na bíle dni. Protože 2. pád jedn. jest u anděla (a ne »u anděle«), patří podst. jméno »anděl« k mužsk. vzorům tvrdým (chlap, had), které mají v 5. pádě jedn. -e (chlape, hade) a v 4. pádě množ. -y (chlapy, hady). K chybě, která se dělává v 5. p. (anděli m. anděle) a snad (ač jistě řidčeji) i v 4. p. množ. (anděle m. anděly), svádějí velmi četná podst. jména na -el (-tel), která však mají v 2. pádě jedn. -e (přítel, -e a pod.) a skloňují se tedy měkce.

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 1, s. 28

Předchozí Hovorna

Následující Datum