Časopis Naše řeč
en cz

Putna

[Hovorna]

(pdf)

-

(V. M.), na Valašsku putyra, je slovo známé i v jiných slovanských jazycích (pol. putnia n. putra, mrus. putyna, putňa atd.). V češtině je doloženo už v 15. stol. (v jednom z mamotrektů knihovny universitní: putna — cartellus). Základem slova putna není ovšem lat. puteus, nýbrž německé slovo Butte n. Bütte, jehož starší forma byla butin, buttina. Zdrobnělý tvar slova putna je puténka n. putýnka; v nářečním putánka je patrně přípona -énka nahrazena častější příponou -ánka (pod. zelánka m. zelénka, sukánka m. sukénka, sukýnka a p.). Vedlejší tvary slova putna s hláskou r místo n, jako pol. putra, val. putyra, vykládají z něm. Butter, vlastně z jeho složenin Butterfass, Butterbüchse a p.; v tom případě by to byl podobný způsob přejetí jako v slově špajz ze Speisekammer n. trák, tráky z Tragband a p. Valašské putyra i pol. putra znamená skutečně nádobu na (vydojené) mléko.

Naše řeč, ročník 9 (1925), číslo 4, s. 127

Předchozí Opyš

Následující Reforma