Časopis Naše řeč
en cz

Nová slova

[Hovorna]

(pdf)

-

Naši čtenáři nás upozorňují občas na to, že pramen tvůrčí síly našich novinářů dosud nevyschl. V Nár. pol. ze dne 28. ledna měli tuto zprávu: »Vatikánský nuncius nebude z Paříže odvolán, dokud nenastane úplný rozlam mezi Francií a Vatikánem. Rozlam bude mít různé důsledky.« To je patrně novinářská náhrada za něm. Bruch. — V Obzoru národohospodářském (30, 2) píší zase (str. 80): »Nákoupě staly se obecně menší«. A o stránku dále: »Na vzestup cen obilních působily silně nákoupě Ruska.« Každá hospodyně by poučila učeného autora, že tomu, čemu on říká nákoupě, říká se u nás odedávna nákup.

Naše řeč, ročník 9 (1925), číslo 4, s. 126

Předchozí Formírna

Následující Opyš