Časopis Naše řeč
en cz

Jazyková poradna v Duchcově

K. L.

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Po vzoru Zlína zřídil místní národní výbor v Duchcově jazykovou poradnu, aby občanstvu poskytovala radu a pomoc ve věcech jazykových, pečovala o jazykovou správnost veřejných nápisů a vyhlášek a vůbec aby přispívala k praktickému tříbení jazyka v okruhu své působnosti. Jednou z hlavních jejích prací bude potlačovat množství německých zkomolenin, kterými je místní vyjadřování zamořeno; vedle přímého osobního působení užije k tomu jazyková poradna i promítání v biografech a přednášek v městském vysilači. Za krátký čas, po který jazyková poradna v Duchcově pracuje, je znát už velmi dobré výsledky. Duchcov se tak opravdu počešťuje.

Naše řeč, ročník 29 (1945), číslo 9-10, s. 211

Předchozí jh. (= Jiří Haller): Svatá holčička

Následující Ústřední výbor pro pomoc Lužickým Srbům