Časopis Naše řeč
en cz

Šemnička

Václav Machek

[Drobnosti]

(pdf)

-

Tak nebo žemnička, šimečka se na Moravě nazývá jeden druh dýmky. Tvar šemnička má na př. Pittnerová VI, 74 a 135 od Zďáru, podobu šimečka zaznamenává Kott VII, 845 z Bartošovy Dialektologie, ale bez udání místa. O jejich původu správně tušil Janko ČMF XV, 24, že „jsou to slova … původu místního“. Původ ten ukazuje nyní zřetelně slovenské šťávnička „dýmka ze Štiavnice“ (Rízner u Kálala); jde o dýmky ze slovenského hornického města Štiavnice, něm. Schemnitz. Obdobný název je valašské oderka, podle Bartoše „dýmka z Oder“ (ve Slezsku); v moravsko-českém nářečí u Polničky to zní vodravka (Hošek). Oderka je známa i na Hané (Přikryl, Meze chasó 1924, str. 107).

Naše řeč, ročník 29 (1945), číslo 3-4, s. 96

Předchozí Ovšem že a ovšemže

Následující Předplatné na rok 1945 činí K 35 —