Časopis Naše řeč
en cz

Pražské ptactvo

V. F.

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Veleslav Wahl, Pražské ptactvo. Ptáci velkoměsta a jeho okolí. — Česká grafická unie 1944. Stran 269 (+3), 80. S 10 krásnými fotografickými snímky.

K starším našim dobrým pracovníkům přidružil se nyní ornitholog nový, jehož velmi poučná a krásná knížka právě vyšla péčí Unie. Je sice založena přísně vědecky, ale může jí dobře užíti i neodborník. Tomu Wahlova kniha poslouží hlavně tím, že ho skoro úplně seznámí s nejnovějším názvoslovím našeho ptactva. Míním totiž — stejně jako autor — nejenom ptactvo vyskytující se pravidelně v Praze, nýbrž vůbec ptactvo české i moravské; starší příručky přibíraly arci i méně známé druhy slo[89]venské a karpatoruské. Tato knížka proto může našemu nynějšímu ptactvu věnovati více místa.

První část podává obecné výklady o našich ptácích, o jejich výskytu, životě, ochraně atd., část druhá podává soustavně popis a zprávy o jednotlivých druzích; tu si spisovatel všímá pečlivě výskytu jednotlivých ptáků v Praze i v dalekém okolí (také podle zpráv starých a s pomocí znalců starších, Jirsíka, Kadlce a Černého). Na konec autor uvádí literaturu, jíž užil, přidává zevrubný rejstřík a obsah. Čtenář snadno nalezne, co potřebuje.

Úsudek o Wahlově knize a o její ceně odborné náleží ovšem našim ornithologům. Češtinář by měl jen jednu připomínku pro příští vydání. Autor vydává s radostí svou první knížku vědeckou a věda káže mluviti přesně a stručně. Je zcela přirozené, že pro některé výrazy je přesnější a stručnější slovo cizí, a neubránil se tomu ani největší přítel naší živé řeči, Fr. Bartoš; ač užíval zpravidla domácího slova „nářečí“, nakonec přece hlavní jeho dílo je „Dialektologie“. Tím více arci táhnou cizí slova mladého učence. Místo „prostředí“ je jistě učenější říci „biotop“, místo „dospělý“ zase „adult(us)“, jako místo „mladý“ napsati „juven.“ atd., ale zejména zkratka není každému čtenáři běžná, kdežto české „st.“ „ml.“ je všem obecně srozumitelné a znamená totéž jako výraz cizí. A knížka je určena právě širšímu obecenstvu. Podobně jako uvázlo v knížce mnoho zbytečných slov cizích, zrovna tak z rozsáhlých odborných prací německých zbyla v českém výkladu ta neb ona fráze nečeská. Nechci hromaditi příklady — jsou to dětské nemoci první knížky, jež se brzy a lehce překonávají. I přes tyto drobné nedostatky je Wahlova knížka velmi dobrou průvodkyní pozorovateli pražského ptactva a můžeme mnoho od spisovatele očekávati.

Naše řeč, ročník 29 (1945), číslo 3-4, s. 88-89

Předchozí Jiří Haller: Zvuková stránka slovesného díla

Následující Jiří Haller: Kruh přátel českého jazyka za války