Časopis Naše řeč
en cz

Jsme svobodni!

[Články]

(pdf)

-

Po šesti letech nevýslovného týrání zase volně dýcháme. Násilnická moc nacistického Německa se rozpadla pod údery vítězné rudé armády a vojsk našich západních spojenců. Český národ po všechny časy zachová svým velikým osvoboditelům vděčnost za to, že nadobro a navždy potřeli našeho úhlavního nepřítele, takže už nikdy nás nebude dusit a brzdit na naší cestě pokrokového myšlení a svobodné práce.

Do nového života vstupujeme s hlubokým citem vděčnosti a úcty ke všem svým mučedníkům a bojovníkům, kteří za naši svobodu obětovali život. Snad každý z nás má mezi nimi někoho ze svých drahých a se smutkem v srdci na něj myslí v těchto velkých dnech. Budiž jim všem věčná paměť a sláva!

Z úkolů, které na nás v osvobozené vlasti čekají, nebude úkolem nejmenším práce o dalším zvelebování našeho drahého jazyka mateřského a nyní především jeho rychlé očištění z kalného nánosu těch strašných šesti let německé zvůle.

S novým životem do nové, radostné práce!

Naše řeč, ročník 29 (1945), číslo 2, s. 25

Předchozí Předplatné na rok 1945 činí K 35 —

Následující František Šimek: Frajnařka