Časopis Naše řeč
en cz

Jak rozlišiti pojem onemocnění, choroba, neduh, nemoc

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

„Na základě svých zkušeností jsem toho názoru, že ve vědeckých i populárních lékařských pracích lze používati slova onemocnění, nemoc a konečně také choroba střídavě, tak jak toho vyžaduje rozmanitost slohu. Jinak:

onemocnění: a) počátek nemoci; b) jeden případ určité nemoci;

choroba: spíše nemoci vleklé, chronické;

neduh: nemoc vleklá, způsobující invaliditu, na př. rozedma plic, bércové vředy atd.“

(Dr. J. Říha, Praktický lékař 22, 183—184)

Naše řeč, ročník 26 (1942), číslo 7, s. 211

Předchozí Vladimír Šmilauer: Názvosloví zemních prací

Následující Václav Machek: Fukéř