Časopis Naše řeč
en cz

Zlidštět a zlidštit

kř.

[Drobnosti]

(pdf)

-

V jednom nakladatelském prospektu čteme: „W. dovede do spleti lidských osudů zasadit i postavu tak známou a při tom tak tajemnou(,) jako je Krakonoš(,) a dovede ji zlidštět, zhmotnit, zživotnět.“ (Čárky v závorkách přidáváme my, v předloze totiž scházejí.) Je ku podivu, že autora tohoto textu nezarazilo nesouladné sousedství tvarů zlidštět, zhmotnit, zživotnět a že nepoznal, jaké neobratnosti jazykové se dopouští těmi zdánlivě výraznými a duchaplnými slovesy. „Učinit lidským“ a „učinit životným“ lze vyjádřit leda slovesy zlidštit a zživotnit, podobně jako zhmotnit znamená „učinit hmotným“; zlidštět má naproti tomu význam „státi se lidským“ a zživotnět „státi se životným“, a tento význam se do souvislosti oné věty zajisté nikterak nehodí. — A když už mluvíme o nakladatelském prospektu, můžeme hned poznamenat obecně, že nás při čtení nakladatelské reklamy už kolikrát napadlo, proč bývá psána tak špatnou, nesprávnou češtinou, sice stylisticky všelijak nakudrlinkovanou, ale při tom plnou školáckých chyb. To jistě není v pořádku, vždyť se tím má dělat reklama české knize!

Naše řeč, ročník 26 (1942), číslo 1, s. 32

Předchozí Vokativ jména Anna

Následující Václav Machek: Futeř