dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Z našich časopisů

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Cizí slova v lékařském písemnictví

V Časopise lékařů českých 1941, str. 1900, píše prof. Pelnář o tomto článku MUDr. Jaroslava Přikryla (NŘ. XXV, 234 n.) takto: Dr. Jar. Přikryl probral v loňské Naší řeči částečně názvosloví chirurgické, v posledním (8.) sešitu letošním vybírá z našeho časopisu velkou řadu termínů a rčení cizojazyčných z oboru gynaekolo[28]gického, které považuje za zbytečné, a ukazuje, jak je nahraditi českými výrazy. Má celkem pravdu. Všichni v tom chybujeme, a je dobře občas se nad tím zamyslit. Dvě poznámky: kol. Přikryl překládá gonadotropní hormon názvem pohlavní hormon (h. ovládající činnost pohlavní) — a to není správné; dále vytýká obvyklý obraz hladiny látek v krvi a soudí, že význam slova hladina nelze sloučit s pojmem kolísajícího množství látek v krvi; myslím, že toto obrazné rčení není nesprávné, nýbrž naopak velmi pěkné — shoduje se také s obrazným rčením o ledvinovém prahu některých látek krevních. Zato souhlasím s další výtkou „topornosti“ výrazu cukrová hladina, ale toho se ostatně celkem neužívá a píše se vesměs hladina cukru v krvi.

Naše řeč, ročník 26 (1942), číslo 1, s. 27-28

Předchozí Josef V. Bečka: Devět příběhů o lásce

Následující rkt: Čeština v novinách