Časopis Naše řeč
en cz

Čeština našich časopisů

A. P.

[Drobnosti]

(pdf)

-

Pranýře zaslouží časopis Český filatelista za to, že s naším mateřským jazykem zachází hrubě nešetrně. Ve 4. čísle 45. ročníku píše mezi jiným takto: Razítka používané (!) přechodně v současné době; mnohé poštovní úřady vylámali (!) ze starých razítek označení v dolení části mezikruží Č. S. P.; v krátké době budou nahražena (!) razítky novými; tato razítka jsou dosud v používání u některých úřadů (m. těchto razítek dosud užívají některé úřady); oznamte nám adresy vašich (!) přátel; jejich omluva byla by nám lhostejná, neboť na tuto (!) má každý právo (m. na jejich omluvě by nám nezáleželo, neboť každý má na ni právo); mimo „Národní Politiky“ (!) zakročil velmi rázně pan redaktor (m. mimo „Národní politiku“); je všeobecně známo, že filatelie mimo jejího (!) sběratelského významu je dnes dobrým obchodem (m. mimo svůj sběratelský význam); a tak vydal Kaufmann „jeho (!) teorii“ pouze v německy psané knize (m. svou theorii); při přehlížení mojí (!) sbírky přišel jsem na zajímavou známku (m. …své sbírky jsem přišel…); prosím, abyste na to upozornili ve vašem (!) časopise m. v svém časopise); onen časopis, když si ho přeje přečíst mu dám zdarma a jednou se snad dočkám, že… (m. když si přeje onen časopis přečíst, dám mu jej zdarma…); zašleme zdarma na ukázku náš (!) časopis; prosíme, oznamte nám adresu Vašich (!) známých, atd. — Co si máme myslit o redakci, která s tak nápadnou nedbalostí pomíjí svou povinnost k českému jazyku? Činí tak z neschopnosti či z nedostatku dobré vůle?

Naše řeč, ročník 25 (1941), číslo 4, s. 124

Předchozí Zpráva kanceláře Slovníku jazyka českého

Následující Š.: Exkulpovati, konfrontovati