Časopis Naše řeč
en cz

Hustohustý

[Drobnosti]

(pdf)

-

K výkladu o příslovci dennodenně v NŘ. XXII, 1938, 122n. dodává prof. dr. V. Flajšhans další doklad intensivního zdvojování, příd. jméno hustohustý. O těchto reduplikačních kompositech psal prof. Flajšhans dost zevrubně loni v sborníku K. H. Mácha (na str. 212b) a předpověděl tam, že akademický Příruční slovník přinese jistě i heslo hustohustý, — a jeho předpověď se splnila. Přír. slovník má heslo hustohustý s dokladem z Jiráska („Byl už starší a ne zrovna hustohustých kadeří“) a heslo hustohustě s dokladem z V. Bendla Čeňka Stránického („Sosny jsou sněhem hustohustě obtěžkány“).

Naše řeč, ročník 22 (1938), číslo 5, s. 159

Předchozí kvh. (= Kvido Hodura): Dvoutisíckrát či dvatisícekrát?

Následující K. E.: Pán a milostpaní