Časopis Naše řeč
en cz

Skloňování jména Purkyně

-i-

[Drobnosti]

(pdf)

-

(J. P.) Příjmení toto jako podobně zakončená osobní jména Bechyně, Neděle, Nevole atd. skloňujeme náležitě podle vzoru „soudce“. Je tedy 4. p. jedn.: (vzpomínka na) profesora J. Ev. Purkyně, 7. p. jedn.: (s) Purkyněm. Uvádíme jen tyto dva pády, protože jen v těch bývá často kolísání. Čtli jsme na př. v Lidových novinách 10. I. t. r.: „Bylo by hřích, kdybychom dopustili, aby Purkyně slavili víc cizinci než my“ — a v témže článku dále: „Proč neznáme Purkyni.“ — Podobně čítáme i slýcháme dvojí tvar v p. 7.: s Purkyněm, s Purkyní. Odchylné tvary Purkyni (4. p.) a Purkyní (7. p.) neshodují se s žádným z novočeských vzorů mužských, mají přípony vzoru „duše“. Česká příjmení mužská se však mohou náležitě skloňovati jen podle vzorů mužských životných (srov. náš článek „K skloňování českých příjmení“, str. 85 n). Příjmení Purkyně, Bechyně, Neděle, Kaše atd. skloňujeme jen podle vzoru muž. živ. „soudce“.

Naše řeč, ročník 21 (1937), číslo 4, s. 111

Předchozí J. K.: Péče o čistotu úřední polštiny

Následující V. Š.: Vsetínský-vsatský