Časopis Naše řeč
en cz

Spustiti kolmici z bodu

Josef Dvořák, Redakce

[Drobnosti]

(pdf)

-

Jednota čs. matematiků a fysiků chce zavésti jednotné názvosloví a symboliku pro elementární matematiku a podává v té příčině svůj návrh matematickým odborníkům. Mimo jiné navrhuje, aby se psalo spustiti kolmici s bodu na přímku. Jsem proti tomu z těchto důvodů: 1. Bod nemá rozměrů, a proto také nemá povrchu. 2. Směr spouštění kolmice není vždycky shora dolů, nýbrž i na libovolné strany, vlevo, vpravo, nahoru atd. 3. Je zřejmé, že matematikovi běží při spouštění kolmice jen o východisko (zde o polohu bodu bez rozměrů), jímž je směr kolmice k přímce dán. Domnívám se tedy, že jediné správné je psáti „kolmice se spouští z bodu“, a to už i proto, že počátek této kolmice je v bodě, nikoli na bodě. Běží tu hlavně o směr; i kdyby si tedy někdo představoval bod jako miniaturní kuličku, i tehdy by kolmice vycházela z jejího středu. Proto by ani v tom případě nebylo lze mluviti o směru s povrchu. Prosím redakci Naší řeči o posudek v této věci. Dále je otázka, má-li se psáti „spouštěti kolmici na něco“ či „spouštěti kolmici k něčemu“. V uvedeném návrhu se píše jen o „přímce kolmé k jiné přímce“, ale o vazbě slovesa spouštěti není zmínky.

Jos. Dvořák

Souhlasíme s pisatelem, že ve výraze „spustiti kolmici z bodu“ označuje předložka východisko, nikoli směr s povrchu nebo jen směr shora dolů, a že proto je tu na místě předložka z. Vazby „spouštěti kolmici na něco“ a „spouštěti kolmici k něčemu“ jsou stejně správné. Vazba s předložkou k může mít význam širší, neboť zahrnuje i případy, kdy se kolmice vede jinam než dolů. Zdá se nám však, že se v tomto případě místo „spustiti kolmici“ říká spíše „vésti kolmici“.

Naše řeč, ročník 21 (1937), číslo 1, s. 31

Předchozí Souviseti

Následující Tělocvičná jednota Sokol Praha

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1