Časopis Naše řeč
en cz

„Odvolati se do rozhodnutí“

[Drobnosti]

(pdf)

-

(V. W.) Nad touto vazbou se pozastavuje jeden z našich čtenářů: čítal ji prý dříve občas jen v podáních stran, avšak nyní se objevuje tato vazba i v úředních výnosech a v nálezech nejvyššího správního soudu. Souhlasíme s ním, že je to novota zbytečná a nevítaná. Dosud se říkalo a psalo odvolati se z něčeho (dříve také odvolati se od něčeho); píše tak už Juridischpolitische Terminologie für die slawischen Sprachen Oesterreichs, vydaná r. 1850 za součinnosti K. J. Erbena, a píše tak i Kadlcova- Hellerova Něm.-čes. terminologie úřední a právnická. Vazba „odvolati se do něčeho“ vznikla patrně nesprávnou analogií podle vazby stěžovati si do čeho a úřady by se jí měly vyhýbat.

Naše řeč, ročník 21 (1937), číslo 1, s. 30

Předchozí Obchod se smíšeným zbožím

Následující Souviseti