Časopis Naše řeč
en cz

Hlinecký

[Drobnosti]

(pdf)

-

(F. H.) Přídavné jména k podstatnému Hlinsko by mělo znít hlinský. Říká-li se českému okresu, proslulému poslancem Kar. Adámkem a básníkem Bohumilem Adámkem, hlinecký, je to analogický novotvar podle adjektiva skutečský (vysl. skutecký). Skuteč leží, jak známo, blízko u Hlinska, okresy hlinecký a skutečský sousedí. Podobně vzniklo k podst. jménu Blansko adjektivum blanenský, nepochybně podle vzoru brněnský. Tyto obecně ujaté novotvary nelze už pokládati za chybné.

Naše řeč, ročník 19 (1935), číslo 1, s. 26

Předchozí Ing. O. Ott: Divadelní vyhláška

Následující Dr. Jaroslav Přikryl: Chmelobraní