Časopis Naše řeč
en cz

Ne tak

V. Sv. Knězek

[Drobnosti]

(pdf)

-

(NŘ. 17, 45n.) Výraz ne tak je z našeho kraje východomoravského, jak správně podotýká S. v poznámce na str. 46. Nedivím se, že ho užívá spisovatelka p. B. Benešová, neboť ztrávila u nás ve Frenštátě pod Radhoštěm už leckteré své prázdniny. Výraz ne tak se u nás vyslovuje ovšem s měkkým ň (ně tak), a podle jeho funkce už velmi ustálené bych jej napsal dohromady: netak. Rozumí se mu u nás vždycky dobře. — Také ostatní lexikální zajímavosti, které uvádí J. Brambora v svém článku, jsou u nás všední: M. zabylo špatně (ale také na př.: zabyl tam do rána), pochrapkování i pochrapkování, putec (vyslovuje se putěc a značí pěšinku).

Naše řeč, ročník 17 (1933), číslo 6-7, s. 223

Předchozí »Míti Filipa«

Následující Pořádek slov