Časopis Naše řeč
en cz

Z kanceláře Slovníku jazyka českého

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Od 1. ledna do 31. prosince 1932 došly tyto úkoly: 1. Spisy z r. 1782 (excerpoval dr. Al. Získal, prof. v Praze, lístků 6450). 2. Spisy z r. 1790 (exc. dr. Jan Volný, prof. v Praze, l. 5353). 3. Spisy z r. 1794 (exc. dr. Václav Mostecký, prof. v Jindř. Hradci, l. 10.356). 4. Spisy z r. 1810 (exc. Ph. Mg. Ant. Jaroš, lékárník v Kolíně, l. 2550). 5. Spisy z r. 1813 (exc. Vladimír Sova, prof. v Třebíči, l. 7320). 6. Spisy z r. 1823 (exc. dr. Jelena Holečková v Praze, l. 7567). 7. Krok II, 2—4 (exc. František Pich, řed. gymn. v. v. Praze, l. 7541). 8. Spisy botanické od 1846 do 1852 (exc. Přem. Hájek, prof. v Praze, l. 10.040). 9. Palacký, Dějiny III, 2 (exc. Leop. Zubr, prof. v Praze, l. 9825). 10. Lumír z r. 1852 (II. část; exc. Viléma Haney, prof. v Kralupech, l. 13.778). 11. Spisy z r. 1860 (exc. Vladimír Drbal, prof. v Brně, l. 5811). 12. Spisy Václ. Vlčka (exc. Frant. Jirásko, prof. v. v. v Turnově, l. 3106). 13. Spisy z r. 1869 (exc. Jan Kolářík, okr. inspektor ve Vsetíně, l. 15.510). 14. Spisy z r. 1874 (exc. Jan Pavlík, prof. v. v. v Plzni, l. 9450). 15. Spisy Václ. Kosmáka (exc. Jos. Starý, řed. měšť. šk. v Hati, l. 12.500). 16. Spisy Ant. Rezka (exc. Jan Honza, prof. v. v. v Praze, l. 8918). 17. Spisy Arbesovy (exc. Jos. Kavka, prof. v Pardubicích, l. 9984). 18. Spisy Otakara Hostinského (exc. Ant. Horák, oďb. učitel v Kojetíně, l. 812). 19. Spisy Gollovy, Pekařovy, Novotného, Šustovy, Urbánkovy a Nejedlého (exc. Frant. Poledne, prof. v Náchodě, l. 13.317). 20. Spisy Al. Jiráska (exc. Jar. Svoboda, asist. fin. řed. v Bratislavě, l. 7388). 21. Spisy G. Preissové (exc. Václav Rejman, ředitel v Železnici, l. 12.396). 22. Spisy Z. Wintra (exc. Ed. Starý, prof. v Praze, 1. 4558). 23. Spisy Macharovy (exc. Kar. Kašpárek, prof. v. v. v Praze, l. 11.692). 24. Spisy F. X. Svobody (exc. Frant. Maštera, asist. dráhy v. v. v Třebíči, l. 12.572. 25. Spisy B. Knösla (exc. J. Faustusová, [27]prof. v Teplicích, l. 268). 26. Spisy G. Preissové (exc. Ferd. Stocký, tajemník Akad. domu v Praze, l. 1159). 27. Spisy J. S. Baara (exc. Karel Hnátnický, prof. v Mor. Ostravě, l. 18.096). 28. Spisy Jar. Vrchlického (exc. Jos. Soukup, úředník zemského úřadu v Praze, l. 19.606). 29. Spisy Al. Mrštíka (exc. Václ. Čapek, řed. cukrovaru v. v. v Čelakovicích, l. 13.595). 30. Spisy Frant. Langra (exc. dr. Jos. Hrůša, prof. v Praze, l. 2294). 31. Spisy Jar. Durycha (exc. Přem. Hájek, prof. v Praze, l. 12.070). 32. Spisy Jana Vrby (exc. Vojt. Hlaváčka, učitel v Přerově, l. 14.961). 33. Al. Jirásek, Husitský král II. (exc. Ferd. Stocký, tajemník Akad. domu v Praze, l. 9072).

Úhrnem bylo od 1. ledna do 31. prosince 1932 odevzdáno 299.915 lístků.

Naše řeč, ročník 17 (1933), číslo 1, s. 26-27

Předchozí Redakční rada Naší řeči: † PhDr. Jaroslav Dvořáček

Následující Z našich časopisů