Časopis Naše řeč
en cz

Pré

[Drobnosti]

(pdf)

-

(E. B.) O lidech, kteří dovedou užíti svobody, když jsou bez dozoru (na př. o čeládce, dětech a p.), říká se »kocour není doma, myši mají pré«. Je to vl. lat. předložka prae ‚před, napřed‘, která se k nám v tomto významě dostala snad německým prostředím. V němčině je doloženo rčení ‚das Prä haben‘ r. 1650 s významem ‚býti ve výhodném postavení před jinými (míti něco napřed)‘; v něm. románě jsme čtli na př. mínění lékařovo o výhodě, již před jinými má portretista podrobnou znalostí lidského těla (»das kann von Vorteil sein…, es gibt entschieden ein Prä«). Význam přednosti před stavem nějak ve volnosti omezovaným se u nás změnil ve význam libovůle, svévole. Slováci říkají v témže smyslu »myši majú ľahostaj, ľahosť« (= volnost dělati, co chtí).

Naše řeč, ročník 12 (1928), číslo 10, s. 235

Předchozí Hýna

Následující Rýsek