Časopis Naše řeč
en cz

Drobnosti

[Drobnosti]

(pdf)

-

Tato rubrika je jednak náhradou za dosavadní Hovornu, jednak pokračováním oddílu Drobnosti, který v minulých ročnících následoval po článku hlavním. Míníme totiž zařaďovati do této rubriky vedle odpovědí na dotazy čtenářů skutečné drobnosti, t. j. výklady, pozorování a poznámky, které by se svým rozsahem nehodily ke zpracování ve formě samostatného menšího článku. Menší články, jaké jsme dosud uveřejňovali pod záhlavím Drobnosti, budeme otiskovati na témže místě jako dosud, ale bez zvláštního záhlaví. Na dotazy svých čtenářů (podepsaných) budeme odpovídati jako dříve tím pořádkem, jak nás budou docházeti, a podle toho, kolik místa nám v každém čísle na to vybude; bude-li se dotaz týkati několika věcí, budeme odpovídat na každou věc zvlášť, pod zvláštním titulkem. Protože místa je málo, můžeme odpovídati jen na takové dotazy, které náleží do programu našeho časopisu a mohou zajímati i ostatní čtenáře; při věcech, o nichž se možno poučiti z pomůcek každému snadno přístupných anebo z posledních ročníků Naší řeči a jejích rejstříků, přestaneme na pouhém odkazu. Zvláštními dopisy nemůžeme při nejlepší vůli odpovídati, leda na dotazy skutečně naléhavé a takové, na něž stačí odpověď co nejstručnější.

Naše řeč, ročník 12 (1928), číslo 1, s. 21

Předchozí Filmové titulky

Následující Nezbytí