Časopis Naše řeč
en cz

Spisovatel o češtině Jaroslava Vrchlického

[Drobnosti]

(pdf)

-

Ve »Kmeni« (II, 18 n.) hájí F. X. Š. vydání dopisů Jaroslava Vrchlického proti výčitce, že byly otištěny se všemi chybami jazykovými a pravopisnými nedopatřeními a že tím mohou hubiti jazykové svědomí čtenářstva. Čteme tam m. j. slova, jež si zde ukládáme: »Soudím a jistě ne sám, že Vrchlický neovládal nikdy dobře jazyka českého — vždyť i básně jeho, a básně nejen z mládí, nýbrž i z let pozdních, hemží se jazykovými nesprávnostmi… Ostatně, pak by se nemohly doporučovati lidu za četbu ani básně Vrchlického, neboť, opakuji, i ony jsou svým jazykem někde přímo nečeské«.

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 4, s. 118

Předchozí Polská jména na -ski

Následující »Tohoto nařízení budiž dbáno«