Časopis Naše řeč
en cz

Zemčata, vzhůru!

[Drobnosti]

(pdf)

-

Němečtí oprávci se právem posmívají neumělým lidovým výrazům jako dürrer Obsthändler, dreistöckiger Hausbesitzer anebo žurnalistickým klopýtnutím jako die Schwarze Meer-Flotte, v nichž přívlastek, který náleží právem jen k jednomu členu složeniny, je položen tak, jako by se vztahoval k celému pojmu složeninou vyjádřenému (takže na př. místo zamýšleného »prodavač suchého ovoce, vlastník trojpatrového domu a p.« vznikají výrazy »suchý prodavač ovoce, trojpatrový domácí pán atd.«). U nás se takové stilistické nehody přiházejí zřídka, protože náš jazyk nemá takové schopnosti tvořiti složeniny à la Dörrobsthändler jako němčina, a je proto k takovým slohovým šmodrchanicím třeba zvláštního daru od Boha, aby se povedly. Ale Alahovi a našim slavným úřadům nic není nemožného. Před nějakým časem, tuším asi 9. října, přinesly pražské noviny zprávu tohoto obsahu (citujeme podle Nár. pol.): »Ve včerejší schůzi pražské městské rady bylo usneseno, aby bylo vyhověno žádosti ministerstva pro zásobování lidu za přidělování pokud možno co (!) největšího počtu míst na trzích k zlevňovací akci zemčat.« Zmínka o zlevňovací akci zemčat byla i v jiných novinách, do nichž jsme [271]nahlédli (Nár. pol. to měla i v titulku); byl to tedy výraz autenrady.

Jaký to geniální nápad na odklizení drahoty! Co nezmohlo dosud ani ministerstvo pro zásobování lidu ani jiné úřady, troufá si provésti městská rada pražská tím, že zlevňovací akci svěří zemčatům. Vzhůru tedy, zemčata, zahajte svou zlevňovací akci, neboť zima je za dveřmi. A bude-li vaše dílo korunováno lepším úspěchem než dosavadní zákroky našich radů a veleradů, neopíjejte se tím úspěchem, neskládejte ruce v klín, nýbrž přikročte k další práci. Vidíte, že naši úředníci myslí německy a nedovedou to, co německy myslí, dosud ani česky ani logicky vyjádřiti. Kdyby byl ten pan rada při pražské městské radě nemyslil na nějaké to německé Kartoffelverbilligungsaktion a kdyby nebyl znal tak špatně zákony logiky i svého mateřského jazyka jako oni hloupí Němci se svými dreistöckige Hausbesitzer, stěží by bylo koho napadlo udělati z vás orgány zlevňovací akce. Milá zemčata! Vy jste k nám přišla z Braniborska a počeštila jste se tak dokonale, že ve vás už nikdo ani netuší cizince. Dovedete-li dělati láci, snad byste dovedly také udělati Čechy z pánů, kteří vám svěřili tak důležitou akci. Jistě nás nezklamete, a snad brzy již uslyšíme o dalším úkolu, o počešťovací akci zemčat na pražské radnici.

Naše řeč, ročník 10 (1926), číslo 9, s. 270-271

Předchozí Husovo odsouzení

Následující E. (= Václav Ertl): Výbor vazeb a rčení z oboru vojenského