Časopis Naše řeč
en cz

Heněmeně

[Drobnosti]

(pdf)

-

K výkladu, který byl podán v NŘ. XIV, 1930, 139, píše pan V. Kvasnička: O slovu heněmeně mohu povědět něco jiného. V Praze vycházel časopis Nájemník s humoristickou přílohou Nájemníček. V jednom jeho ročníku (rok na něm není označen, ale odhaduji, že vyšel asi r. 1907) jsou bajky o ševcích a mezi nimi také říkadlo o heněmeně a kalafice. V něm se vykládá, že se o ševci, když byl hrr nebo frr, prchlý, bujný, divoký nebo nakvašený, říkalo, že se napil ze škopíčku. V Srbsku se prý říká, že se švec stává bujným, když se napije kalafiky. Co je to kalafika? Je to voda, v které švec spláchl heněmeně. A co je heněmeně? Heněmeně je smůla přilepená na jeho prstech. Jedna srbská bajka praví, že se švec, když má mnoho práce [240]a je nucen nastavit noc, napije kalafiky. Kalafika prý má takovou moc, že hned po napití vjede do ševce práce, a on pracuje bez oddechu čile a hbitě až do rána a pracoval by, protože je »rozdělán«, i několik dní, kdyby ho mistrová a tovaryši nepopadli za ruce a nedrželi tak dlouho, dokud se v něm práce nezastaví nebo z něho nevyjde. — Ve rčení, která uvedl Prager Tagblatt, bylo patrně zaměněno slovo kalafika slovem heněmeně. Pražský obuvnický mistr asi četl kdysi ony bajky v Nájemníčku, pozapomněl však a popletl si pravý význam obou těch slov a řekl: »Nenapil ses heněmeně?« místo »Nenapil ses kalafiky?« Soudím, že slova heněmeně a kalafika jsou u nás známa jen z Nájemníčka. Pokud jsem zjišťoval, naši obuvníci jich neznají. Neznají jich ani zaměstnanci Baťovi ve Zlíně. Redaktor časopisu Zlín p. A. Cekota mi o tom píše: »Zádný z místních obuvníků si nemůže vzpomenout, že by podobné výrazy jako heněmeně a kalafika byly v užívání jako označení pro vodu ve škopíčku pro ševce. Mám za to, že to jsou lokální výrazy, které byly a jsou v užívání jen v jistém kraji. Sám jsem z rodiny obuvnické a nikdy jsem jich u nás na Zlínsku neslyšel.« I to nasvědčuje tomu, že znalost oněch slov rozšířil u nás Nájemníček. — Tento výklad p. Kvasničkův se arci neshoduje s tím, co bylo o slově heněmeně napsáno v Naší řeči. Mohli by nám naši čtenáři podat zprávy o tomto slově a o slově kalafika nebo o výrazech podobných?

Naše řeč, ročník 15 (1931), číslo 10, s. 239-240

Předchozí Děvčetin

Následující Hory jsou chudy