Časopis Naše řeč
en cz

Obrovice

[Hovorna]

(pdf)

-

Jeden z našich čtenářů nás upozorňuje, jak se i ministerstvo školství a národní osvěty těžce odrakoušťuje. Ve Věstníku ministerstva školství a nár. osvěty, v části informační, roč. III, č. 20, na str. 144 a n. je článek »Převezení klášterních listin a jesuitských archivů«, kde se praví mimo jiné: »Budiž upozorněno … na … premonstráty v Louce, Hradišti, Obrovicích«. Ale osada, o niž jde, se jmenuje Zábrdovice a Obrowitz je název německý.

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 6, s. 187

Předchozí J. Horňanský: Obchod v hrnci

Následující Odbaviti

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1