Časopis Naše řeč
en cz

Jdu maminkou

[Hovorna]

(pdf)

-

Pan farář Kitzberger nás upozorňuje, že se v Libotenicích na Podřipsku říká všeobecně »jdu maminkou, jdu tatínkovi obědem, chleba máslem« a p. m. s maminkou, s obědem, s máslem. Že by tyto výrazy vznikly brusičským působením školy, která, vymycujíc předložku s z výrazů jako »kopati s motykou« a p., vyhubila ji i z výrazů výše uvedených nezdá se podobno pravdě, protože takové vlivy na řeč lidovou zřídka působí takovou silou; spíše by snad bylo možno vykládati tyto výrazy jako rozšíření případů, v nichž předložka s splývala se začáteční hláskou následujícího slova, takže se pak zdálo, jako by to byl pouhý instrumentál, na př. »vezmi mne (s) sebou, otec (s) synem, hrnec (s) sádlem« atd.; podle toho pak také »šel matkou, chleba máslem« atd.

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 6, s. 187

Předchozí Hoblík

Následující Je tomu tak