Časopis Naše řeč
en cz

Šohajka

[Hovorna]

(pdf)

-

(H. V.) je i podle našeho mínění novotvar původu neslovenského a nelidového. K muž. tvaru šohaj nebo šohajko, utvořenému jako otecko, pánko, není ženského tvaru, utvořeného t. zv. přechylováním, nýbrž řeč žívá užívá jmen děvčica, dievča, frajerka a p. Tvar šohajka vznikl, nemýlíme-li se, v Praze v dobách, kdy se ulice pestřily kroji šohajů a šohajek podle nich nazvaných. V ústech Pražanů nabylo slovo šohaj významu »chlapec v kroji« (moravském nebo slovenském, nejoblíbenějším) a šohajka »dívka v kroji«. Píše-li se tedy v čítance Vzkříšení (I, 170) o našich šohajkách, vítajících pana presidenta, jde tu o slovo pražské.

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 8, s. 254

Předchozí Svůj

Následující »Trefil hřebík do hlavy«,