Časopis Naše řeč
en cz

Filolog

[Hovorna]

(pdf)

-

(D. H.) je slovo původu řeckého a znamená toho, kdo je milovníkem řeči, kdo se jí obírá. Bývá překládáno do češtiny slovem jazykozpytec (a filologie jazykozpyt, jazykověda), ale překlad český nevystihuje dnešní obsah slova filolog, filologie, neboť předmětem filologie jest kromě studia řeči ještě mnoho nauk jiných. Proto slova toho raději nepřekládáme. — Úhrn, úhrnem (po staru úhrnkem) je slovo dobré, a jde-li o označení výslední sumy, vzniklé z řady součtů, zcela vhodné. — Franko je slovo původu italského (franco = svobodný, volný) a znamená poštovní zásilku vyplacenou (tedy volnou), pak i poplatek výplatní nebo způsob vypravení (vyplaceně).

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 8, s. 248

Předchozí Dyškerece

Následující Hejno