Časopis Naše řeč
en cz

Pension

[Drobnosti]

(pdf)

-

Nový a vydatný zdroj jmen na -ión našel Expres 12. května. V kratičkém článečku čteme hned pět dokladů slova pension s významem »byt se stravou«: nějaký hodinář se s přítelkyní ubytoval v pensionu, ta zapředla milostný poměr se synem majitele pensionu atd. Nádražním budovám už se říká také štación (= Station), mohli bychom to zavésti i v novinách a jinde. Hračkou by se k tomu našly tvary situación, revolución, inšpekción atd. atd. Úřední Pravidla znají sice jen tvar pense ž. r., to by však nemusilo býti na překážku.

Naše řeč, ročník 14 (1930), číslo 6, s. 139

Předchozí Odr

Následující Tento