Časopis Naše řeč
en cz

Kucmánek

[Drobnosti]

(pdf)

-

(14, 111) P. Jos. Klimeš, řed. ob. a obč. šk. v Brandýse n. Orl., jenž pochází z Č. Třebové, nezná slova kucmánek ve významu, v kterém se ho v kraji námi jmenovaném užívá podle zprávy přítele N. řeči, o jehož pravdymilovnosti nemáme nijaké příčiny pochybovati. Pravda bude asi ta, [138]že to není slovo rozšířené po celém tom kraji. P. řed. K. nám píše, že jeho matka říkala kocmánek květům protěže dvojdomé (Gnaphalium dioicum n. Antennaria dioica); táž květina se podle spisu Flora bohemica z r. 1877 jmenuje také kociánek (Kott 1, 715). Jungmann má z lidové mluvy slovo kocmánek s významem »tvrdý prouh na poli vedle rozhoru«; nemusíme vykládati, jak blízký je tento význam významu, s kterým nám bylo oznámeno slovo kucmánek. Čtenář sám také vidí, že jsme zde ve skupině slov dosti neustálených zněním i významem.

Naše řeč, ročník 14 (1930), číslo 6, s. 137-138

Předchozí Heněmeně

Následující Kupka