dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Brzo či brzy?

[Drobnosti]

(pdf)

-

Obé je správné. Starší je brzo, brzy u Gebauera doloženo po prvé v příjmení Brzybohatý r. 1545. Brzy vzniklo podle brzky, a toto zase místo staršího brzce (příslovce přídavného brzký) podle příslovcí česky, lidsky, pohansky atd.

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 1, s. 21

Předchozí Pohádky a pověsti z Hané

Následující Cín