Časopis Naše řeč
en cz

Cyklistický

[Hovorna]

(pdf)

-

Národní Politika (4. ledna t. r.) upozornila na novou sbírku spisků »Pro dítě« touto větou: »Proto stejně srdečně vítáme i drobný cyklistický podnik Zenklův, který bude podávati v levných, vkusně vypravených svazečcích poučení z ovzduší našeho děcka.« Snad se nebudou nemluvňata učiti na velocipédu?

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 3, s. 90

Předchozí Doplněk

Následující Fotografie