Časopis Naše řeč
en cz

Aeroplán

[Drobnosti]

(pdf)

-

a jiná cizí slova s týmž počátkem aero-, jako aeronautika, aerostat, aerostatika, aeromechanika atd., jsou složeniny s řeckým dvojslabičným kmenem aer- (1. p. aêr, 2. p. aeros atd.) ‚vzduch‘, a proto je správná výslovnost a-eroplán atd., ne éroplán, jak se dnes velmi často říká; výslovnost éroplán atd. je stejná chyba, jako kdybychom říkali pösie, pötický, nötika místo po-esie, po-etický, no-etika. I náš Radiojournal pomáhá šířiti nesprávné znění éroplán.

Naše řeč, ročník 13 (1929), číslo 9, s. 213

Předchozí Kvido Hodura: Z našich časopisů

Následující Čapek