Časopis Naše řeč
en cz

Rodné jméno

[Drobnosti]

(pdf)

-

(A. Z.). Děti křesťanské dostávají při křtu jméno (nebo dvě i více jmen); to s příjmením atd. se zapisuje do matriky jako jejich jméno křestní. O tom podle potřeby farní úřad vydává křestní list. Narození dítěte židovského ohlašuje rodina k zápisu představenému své náboženské obce spolu s jménem, které podle její vůle mimo příjmení má míti; u dětí bez vyznání (a u dětí jiných vyznání beze křtu) děje se to u příslušného politického úřadu. Jméno, kterého se dítěti takto dostalo beze křtu, je jeho jménem rodným a list o tom svědčící jeho listem rodným. V úřední řeči německé se užívá slov Taufname, Taufschein, Geburtsname, Geburtsschein.

Naše řeč, ročník 13 (1929), číslo 8, s. 187

Předchozí Padesátiny, šedesátiny atd.

Následující Řemeslný, řemeslnický