Časopis Naše řeč
en cz

Rodné jméno

[Drobnosti]

(pdf)

-

(A. Z.). Děti křesťanské dostávají při křtu jméno (nebo dvě i více jmen); to s příjmením atd. se zapisuje do matriky jako jejich jméno křestní. O tom podle potřeby farní úřad vydává křestní list. Narození dítěte židovského ohlašuje rodina k zápisu představenému své náboženské obce spolu s jménem, které podle její vůle mimo příjmení má míti; u dětí bez vyznání (a u dětí jiných vyznání beze křtu) děje se to u příslušného politického úřadu. Jméno, kterého se dítěti takto dostalo beze křtu, je jeho jménem rodným a list o tom svědčící jeho listem rodným. V úřední řeči německé se užívá slov Taufname, Taufschein, Geburtsname, Geburtsschein.

Naše řeč, ročník 13 (1929), číslo 8, s. 187

Předchozí Padesátiny, šedesátiny atd.

Následující Řemeslný, řemeslnický

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1