Časopis Naše řeč
en cz

Na Skřivánku

[Drobnosti]

(pdf)

-

(J. V. F.) Podle úředních Pravidel se píší v Praze názvy ulic jako V Tůních, V Jirchářích, U Santošky, Na Struze a pod. s velikým počátečním písmenem i v předložce, protože předložka je jejich podstatnou součástí (jméno za předl. má písmeno malé, kde má svůj plný význam, na př. U invalidovny, protože tam invalidovna skutečně je). V Pardubicích mají podobný místní název Na Skřivánku; ten by se ovšem měl psáti také s velikým písmenem na počátku předložky i jména, protože Pravidla nemají platnosti jen v Praze.

Naše řeč, ročník 13 (1929), číslo 6, s. 142

Předchozí Markalous

Následující Po dvoustékráté