Časopis Naše řeč
en cz

Posluhovati, přisluhovati

[Drobnosti]

(pdf)

-

(R.) Obou těchto sloves užíval starší jazyk celkem stejně; říkalo se na př. posluhovati i přisluhovati svátostmi, právem, nemocnému přestláním a p. Nám dnes zní v takovýchto případech sloveso posluhovati méně ušlechtile proto, že z něho slyšíme spojitost se slovem posluha, což znamenává i osobu vykonávající služby nižší (posluhovati, posluhovačka říkáme o ženách, které docházejí na službu do cizích rodin). Posloužiti té nemilé příchuti nemá (přisloužiti se dnes skoro neříká). O službách ušlechtilejších by se opravdu mělo spíše tedy říkati přisluhovati.

Naše řeč, ročník 13 (1929), číslo 3-4, s. 92

Předchozí Osvojiti

Následující Přesluhovati