Časopis Naše řeč
en cz

Bráti v odpor

[Hovorna]

(pdf)

-

(F. N.) Věta »položení roku nelze bráti v odpor samostatným prostředkem opravným« je se stanoviště jazykového správná a nemáme jí co vytýkati. Že smyslu tohoto soudního oznámení Váš spoluobčan nerozuměl, toho příčina netkví v její nesprávnosti nebo nečeskosti, nýbrž v tom, že se nezná v odborné terminologii právní a že její výrazy nemají pro něj obsahu. S týmž neporozuměním by však četl i zcela dobré české věty z kteréhokoli jiného oboru, jehož terminologie by mu nebyla známa. Ovšem při projevech, oznámeních, výnosech a p. úřed. aktech jest věc komplikována, tím že občan má povinnost rozuměti úřed. spisům a že mu neporozumění může způsobiti škodu. Proto by bylo žádoucí, aby se buď každému občanu již ve škole dostalo vzdělání v terminologii úřední, zvl. právní, anebo — což by bylo prostší — aby se úřady ve styku s občanstvem stavěly na stanoviště prostého občana právnicky nevzdělaného a aby svá oznámení stilisovaly tak, že by jim bylo lze rozuměti i beze znalosti terminologie odborné.

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 3, s. 86

Předchozí Z našich časopisů

Následující Díl, dílo