dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Praha – Prag

[Hovorna]

(pdf)

-

(V. K.) Rozhodovati o tom, má-li se ve škole užívati při němčině názvů Prag, Elbe, Riesengebirge atd., či Praha, Labe, Krkonoše atd., nenáleží sice do programu Naší řeči, ale myslíme, že tu musí rozhodovati věc, o niž jde. Učí-li se děti německy, nemůže jim přece býti na škodu, aby se naučili také, jak Němci jmenují tyto věci, už přece jen proto, aby těmto výrazům rozuměli, když se s nimi v německém textu setkají. Neboť stěží je možno předpokládati, že by se Němci kdy odhodlali psáti v svých spisech Praha, Jizera, Krkonoše atd. Proto také nelze pokládati za hřích, budou-li děti ve škole říkati »ich heisse Anna Král (ne Králová)«, neboť učí-li se německy, mají se vyjadřovati tak, jak se Němci vyjadřují, a Němci říkají »Frau Hartmann« a ne jinak. Žádáme-li ve veřejném životě, aby se naše místní jména nepřekládala, je to věc národní prestiže a vzájemné mezinárodní úcty; ale ve škole jde o učení.

Naše řeč, ročník 9 (1925), číslo 8, s. 251

Předchozí Plíce

Následující Prejudic