Časopis Naše řeč
en cz

Sledovati

[Hovorna]

(pdf)

-

(K. Š.) je sloveso odvozené od subst. sled = stopa, které je také základem slovesa slíditi (pův. o psu stopu hledajícím nebo po stopě jdoucím), zaniklého podst. jména sledník (Spürhund), příd. jména poslední (t. j. po sledu jdoucí, zadní) atd. Sledovati tedy znamená (ve význ. původním, dnes už zaniklém) stopovati, v přeneseném významu něco krok za krokem, moment za momentem pozorovati; sledovati můžeme tedy vývoj, pokrok něčeho (ve všech jeho fázích), něčí řeč (slovo za slovem), zápas atd. Ve větě »sledujíce svůj včerejší dopis, zasíláme Vám v příloze atd.«, nemá sloveso sledovati ovšem smyslu. — Píše-li banka, že chová cenné papíry u svých pokladen, není v té zprávě užito slovesa chovati nesprávně; spíše by se mohla tušiti nesprávnost ve výraze »u svých pokladen«. Či se cenné papíry skutečně chovají u pokladen, a ne v pokladnách?

Naše řeč, ročník 9 (1925), číslo 7, s. 221

Předchozí Rozvaha

Následující Škvrně