Časopis Naše řeč
en cz

Nastati

[Hovorna]

(pdf)

-

(E. V.) Tohoto slovesa (a nastávati) se v staré době užívalo zejm. o čase (7 let nastane, jasný nastaneť čas, nastanou časové nebezpečí, svátek ten který nastává Kral.), ale i o jiných věcech (nastane bída, nastala žeň t.), a tak ho užívá i dnešní písemnictví a dost často i lidová mluva. Nevidíme tedy v něm nic nesprávného, kde se má vystihovati skutečný pojem nastávání, t. j. vznikání, blížení se něčeho. Jinak je ovšem, kde slouží opis se slovesem nastati pouhému hromadění slov, na př. »po počtech nastane čtení«, má-li to prostě znamenati »budeme čísti«.

Naše řeč, ročník 8 (1924), číslo 9, s. 288

Předchozí Maják

Následující Nervy