Časopis Naše řeč
en cz

Časový návrh

K. Š.

[Hovorna]

(pdf)

-

Máme mnoho spisovatelů, nadaných, vzdělaných a pilných, jimž dokonalé znalosti mateřštiny se nedostává. Proč se jim té znalosti nedostalo a proč si jí posud neosvojili, o tom zde uvažovati nemíním. Jsem však jist, že nejeden z nich vadu tu, často nezaviněnou, nese těžce a že by uvítal vhodný prostředek, který by ho nedostatku toho zbavil.

Proto přímo navrhuji, aby spolek »Máj« nákladem svým zřídil zvláštní ústav, jenž by rukopisy opravoval po stránce jazykové (třeba pro členy spolku zdarma a pro nečleny za mírný poplatek), tak že by nakladatelé dostávali spisy řečí bezvadné. Nepochybuji, že spolku »Máji« by se podařilo zavázati všechny nakladatele, aby přijímali jen práce takto opravené, a že vedle belletristů by si skladatelé děl vědeckých rádi dávali opravovati práce své po stránce vnější. A co se týče nových vydání prací jednou již vyšlých, budiž upuštěno od veškeré nepravé ostýchavosti a také tyto práce buďte opraveny, což se ostatně poslední dobou v několika případech již stalo s nemalým prospěchem.

Tím by se dosáhlo účinku dvojího. Předně by se na knižní trh dostávaly jen věci psané mateřštinou správnou, takže by čtenáři si neosvojovali chyb, čtouce neustále řeč venkoncem dokonalou, a za druhé by sami spisovatelé svým chybám odvykali, jichž by se pak zajisté vyskytovalo čím dál méně.

Naše řeč, ročník 1 (1917), číslo 5, s. 159

Předchozí Josef Janko: Užívejme správně přídavných jmen přivlastňovacích!

Následující Kaz