Časopis Naše řeč
en cz

Keprta

[Hovorna]

(pdf)

-

(V. J.) Podle domácích jmen na -a (Váša, Mácha, Máša, Vašata atd.) dostávají u nás často i jména německá touž koncovku (Fišera, Šustera, i domácí tvary křticích jmen jako Berta = Albert, Rýša = Richard). Na Rychnovsku, kde je pro blízkost jazykové hranice v českých rodinách mnoho německých příjmení, v lidové mluvě a časem i ve znění matrikovém je něm. příjmení na -a množství (Lenfelda = Lenfeld, snad z Lehnfeld, Éla = Öl, Öhl atd.). Tak asi vznikl tvar Keprta z Keprt, něm. Gebbert, Göbbert a pod. (= asi Gebhart).

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 4, s. 122

Předchozí Hrůzný

Následující Kredlech, krédlich