dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Reviewers of Naše řeč in 2014–2018

Robert Adam (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK)
Alena Andrlová Fidlerová (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK)
Jarmila Bachmannová (bez afiliace)
Jan Balhar (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Božena Bednaříková (Katedra bohemistiky FF UP)
Martin Beneš (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Tilman Berger (Slavisches Seminar, Philosophische Fakultät, Eberhard Karls Universität Tübingen)
Neil Bermel (Russian and Slavonic Studies, University of Sheffield)
Aleš Bičan (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Jan Bičovský (Ústav srovnávací jazykovědy FF UK)
Ondřej Bláha (Katedra bohemistiky FF UP)
Vít Boček (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Michaela Boháčová (Ústav českého jazyka FF MU)
Ivana Bozděchová (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK)
Silvie Cinková (Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK)
Václav Cvrček (Ústav Českého národního korpusu FF UK)
Radek Čech (Katedra českého jazyka FF OU)
Václav Čermák (Slovanský ústav AV ČR)
Jaroslav David (Katedra českého jazyka FF OU)
Robert Dittmann (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK)
Vít Dovalil (Ústav germánských studií FF UK)
Tomáš Duběda (Ústav translatologie FF UK)
Ondřej Dufek (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Eva Eckert (Alnglo-American University)
Jiří Flaišman (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
Markus Giger (Ústav východoevropských studií FF UK)
Milan Harvalík (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Martin Havlík (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Michal Havrda (Ústav bohemistiky FF JČU)
Zdeňka Hladká (Ústav českého jazyka FF MU)
Jana Hoffmannová (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Wojciech Hofmański (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Jiří Homoláč (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Milada Homolková (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Michal Hořejší (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Anna Chromá (Ústav obecné lingvistiky FF UK)
Jan Chromý (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK)
Martina Ireinová (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Martina Ivanová (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV)
Martina Jamborová (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Ilona Janyšková (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Alexandra Jarošová (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV)
Zuzana Jettmarová (Ústav translatologie FF UK)
Petr Karlík (Ústav českého jazyka FF MU)
Helena Karlíková (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Aleš Klégr (Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK)
Tereza Klemensová (Katedra českého jazyka FF OU)
Markéta Klimešová (Ústav bohemistiky FF JČU)
Stanislava Kloferová (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Vladislav Knoll (Slovanský ústav AV ČR)
Karel Komárek (Katedra bohemistiky FF UP)
Hana Konečná (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Jakub Kopecký (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Jan Kořenský (Katedra obecné lingvistiky FF UP)
Pavel Kosek (Ústav českého jazyka FF MU)
Jiří Kostečka (Asociace češtinářů)
Ondřej Koupil (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Jan Králík (bez afiliace)
Jiří Kraus (bez afiliace)
Iveta Krejčířová (Slovanský ústav AV ČR)
Jaromír Krško (Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB Banská Bystrica)
Michal Křen (Ústav Českého národního korpusu FF UK)
Jan Křivan (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Adam Kříž (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Michal Kříž (Katedra českého jazyka a literatury PedF UP)
Karel Kučera (Ústav Českého národního korpusu FF UK)
Radoslava Kvapilová Brabcová (bez afiliace)
Václav Lábus (Katedra českého jazyka a literatury FP TUL)
István Lanstyák (Katedra maďarského jazyka a literatúry FF UK Bratislava)
Eva Lehečková (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK)
Michaela Lišková (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Lucie Lukešová (Ústav Českého národního korpusu FF UK)
Petr Mareš (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK)
Olga Martincová (bez afiliace)
František Martínek (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK)
Jiří Matela (Seminář japonských studií Centra asijských studií FF MU)
Jana Matúšová (bez afiliace)
Marie Mikulová (Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK)
Jiří Milička (Ústav srovnávací jazykovědy / Ústav Českého národního korpusu FF UK)
Michal Místecký (Katedra českého jazyka FF OU)
Ondřej Mrázek (Centrum informačních technologií FF MU)
Hana Mžourková (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Olga Nádvorníková (Ústav románských studií FF UK)
Marek Nagy (bez afiliace)
Olga Navrátilová (Ústav českého jazyka FF MU)
Iva Nebeská (bez afiliace)
Petr Nejedlý (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Marek Nekula (Institut für Slavistik, Universität Regensburg)
Jiří Nekvapil (Ústav obecné lingvistiky FF UK)
Jana Nová (bez afiliace)
Pavel Nývlt (Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR)
Klára Osolsobě (Ústav českého jazyka FF MU)
Zdena Palková (Fonetický ústav FF UK)
Jarmila Panevová (Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK)
Petr Plecháč (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
Jana Pleskalová (Ústav českého jazyka FF MU)
Václav Jonáš Podlipský (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UP)
Markéta Pravdová (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Martin Prošek (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Jiří Rejzek (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK)
Alexandr Rosen (Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF UK)
Lucie Saicová Římalová (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK)
Zuzana Silagiová (Kabinet pro klasická studia)
Filip Smolík (Psychologický ústav AV ČR)
Zdeněk Starý (Akcent College)
Ondřej Svoboda (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Ivana Svobodová (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Pavlína Synková (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK)
Martin Šemelík (Ústav germánských studií FF UK)
Šárka Šimáčková (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UP)
Josef Šimandl (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Štěpán Šimek (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Radek Šimík (Institut für Slawistik und Hungarologie, Humboldt-Universität zu Berlin)
Milena Šipková (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Michal Škrabal (Ústav Českého národního korpusu FF UK)
Martina Šmejkalová (Katedra českého jazyka PedF UK)
Pavel Šmerk (Centrum zpracování přirozeného jazyka FI MU)
Jovanka Šotolová (Ústav translatologie FF UK)
Miloš Štědroň (Ústav hudební vědy FF MU)
Pavel Štěpán (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Veronika Štěpánová (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Ludmila Uhlířová (bez afiliace)
Marie Vachková (Ústav germánských studií FF UK)
Irena Vaňková (Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK)
Miroslav Vepřek (Katedra bohemistiky FF UP)
Luboš Veselý (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Vojtěch Veselý (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Ondřej Vinš (bez afiliace)
Veronika Vodrážková (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Kateřina Voleková (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Jan Volín (Fonetický ústav FF UK)
Martina Waclawičová (Ústav Českého národního korpusu FF UK)
Jana Zdeňková (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Jiří Zeman (Katedra českého jazyka a literatury PdF UHK)